Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

-2,5%

Siste 6 måneder:

4,2%

Hittil i år:

5,4%

Siste år:

4,4%

Siste 3 år (per år):

11,3%

Siste 5 år (per år):

11,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010452782

Forvaltningskapital:

16 505 357 790 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (24.05.2024):

5 789 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,0%

Aksjer:

99,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

10.11.2008

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Alphabet Inc Class A

3,8%

The Cigna Group

3,2%

Johnson & Johnson

3,2%

CVS Health Corp

3,1%

Vinci SA

2,7%

Coca-Cola Co

2,7%

Cisco Systems Inc

2,7%

eBay Inc

2,6%

Comcast Corp Class A

2,6%

Meta Platforms Inc Class A

2,2%

Sektor

Helse

23,6%

Kommunikasjon

18,6%

Teknologi

16,6%

Defensivt konsum

14,9%

Finans

7,7%

Forsyning

6,6%

Syklisk konsum

5,6%

Industri

4,8%

Eiendom

1,1%

Materialer

0,5%

Region

Nord-Amerika

67,0%

Europa

24,9%

Asia

6,8%

Afrika/Midt-Østen

1,4%

Beskrivelse

Fondets sitt formål er å oppnå høyere risikojustert avkastning enn det globale aksjemarkedet over tid, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater og som i mindre grad er avhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Fondet har ingen referanseindeks. Fondet skal ha et særskilt etisk rammeverk for sin investeringinnretning. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer.