KLP AksjeNorge Indeks P

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,23%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,18%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,06%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

3,3%

Siste 6 måneder:

7,7%

Hittil i år:

7,7%

Siste år:

15,6%

Siste 3 år (per år):

9,5%

Siste 5 år (per år):

10,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010455694

Forvaltningskapital:

19 994 258 758 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (15.05.2024):

3 739 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,3%

Aksjer:

99,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

05.09.2008

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Equinor ASA

17,0%

DNB Bank ASA

10,0%

Norsk Hydro ASA

5,0%

Mowi ASA

4,7%

Aker BP ASA

4,7%

Telenor ASA

4,4%

Kongsberg Gruppen ASA

3,9%

Orkla ASA

3,1%

Yara International ASA

2,9%

SalMar ASA

2,8%

Sektor

Energi

30,3%

Finans

16,2%

Industri

15,5%

Defensivt konsum

13,8%

Kommunikasjon

9,4%

Materialer

9,1%

Teknologi

4,0%

Forsyning

0,8%

Syklisk konsum

0,4%

Helse

0,3%

Eiendom

0,3%

Region

Europa

97,3%

Nord-Amerika

2,0%

Asia

0,8%

Beskrivelse

KLP AksjeNorge Indeks har som målsetting å oppnå en avkastning tilnærmet lik fondets referanseindeks. Fondet forvaltes indeksnært og investerer hovedsakelig i det norske aksjemarkedet.