KLP Obligasjon Global II

-0.60%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

KLP Obligasjon Global II er et indeksnært obligasjonsfond som investerer i kredittobligasjoner globalt. Fondet er valutasikret. Gjennomsnittlig rentebinding/durasjon er mellom 5 og 5,5 år. Fondet investerer i obligasjoner med kredittrating minimum BBB-. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes etiske retningslinjer.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.46%

Siste 6 måneder

1.76%

Hittil i år

-0.60%

Siste år

0.06%

Siste 3 år (Per år)

5.95%

Siste 5 år (Per år)

3.84%

Pris

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.06%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.24%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

92.63%

Kontanter

3.94%

Annet

3.43%

Selskaper med størst posisjon

  • KLP OBLIGASJON GLOBAL I
    99.99%