ODIN Kreditt C

7.98%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

-

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet vil normalt plassere 100 prosent av midlene i rentebærende finansielle instrumenter, herunder norske og utenlandske sertifikater og obligasjoner med ulik grad av kreditteksponering. Verdipapirfondet kan også investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS rentefond. Det forventes moderate kurssvingninger i fondet. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet 0-10 år, men vil normalt ligge mellom 0-6 år.

Avkastning

Siste måned

1.95%

Siste 6 måneder

4.91%

Hittil i år

7.98%

Siste år

8.94%

Siste 3 år (Per år)

2.20%

Siste 5 år (Per år)

3.44%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.75%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.38%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.48%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

95.95%

Kontanter

2.79%

Annet

1.26%

Selskaper med størst posisjon

 • B2 HOLDING ASA BTWO Float 09/22/26
  1.85%
 • JYSKE BANK A/S JYBC 0 PERP
  1.39%
 • CASTELLUM AB CASTSS 3 1/8 PERP
  1.36%
 • COREM PROPERTY COREA Float 10/21/24
  1.25%
 • LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26
  1.20%
 • RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP
  1.14%
 • KLOVERN AB KLOVSS Float 04/16/24
  1.14%
 • DNB BANK ASA DNBNO PERP
  1.13%
 • PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27
  1.11%
 • KRUK SA KRUKSA Float 05/10/28
  1.08%