ODIN Kreditt C

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,48%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,75%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,38%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

1,0%

Siste 6 måneder:

7,0%

Hittil i år:

4,2%

Siste år:

12,1%

Siste 3 år (per år):

3,0%

Siste 5 år (per år):

3,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010525819

Forvaltningskapital:

3 777 597 830 kr

Kategori:

Rente, Globale obligasjoner - NOK sikret

NAV/Kurs (15.05.2024):

132 kr

Obligasjoner:

89,2%

Kontanter:

9,6%

Aksjer:

0,0%

Annet:

1,2%

Startdato:

01.09.2009

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

B2 Impact ASA 10.822%

1,8%

Castellum AB 3.125%

1,5%

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875%

1,3%

Corem Property Grp 7.686%

1,2%

Landsbankinn hf. 0.75%

1,2%

Raiffeisen Bank International AG 6%

1,2%

DnB Bank ASA 6.72%

1,1%

Phoenix Group Holdings PLC 5.375%

1,1%

Kruk SA 10.398%

1,0%

Cibus Nordic Real Estate AB 7.908%

0,9%

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet vil normalt plassere 100 prosent av midlene i rentebærende finansielle instrumenter, herunder norske og utenlandske sertifikater og obligasjoner med ulik grad av kreditteksponering. Verdipapirfondet kan også investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS rentefond. Det forventes moderate kurssvingninger i fondet. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet 0-10 år, men vil normalt ligge mellom 0-6 år.