ODIN Kreditt C

4.29%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet vil normalt plassere 100 prosent av midlene i rentebærende finansielle instrumenter, herunder norske og utenlandske sertifikater og obligasjoner med ulik grad av kreditteksponering. Verdipapirfondet kan også investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS rentefond. Det forventes moderate kurssvingninger i fondet. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet 0-10 år, men vil normalt ligge mellom 0-6 år.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.28%

Siste 6 måneder

1.50%

Hittil i år

4.29%

Siste år

5.36%

Siste 3 år (Per år)

5.15%

Siste 5 år (Per år)

5.04%

Pris

Pris for fondet

0.75%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.38%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.48%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

72.92%

Annet

18.46%

Kontanter

8.62%

Selskaper med størst posisjon

 • JYSKE BANK A/S JYBC 0 PERP
  1.43%
 • COLOR GROUP AS COLLIN Float PERP
  1.29%
 • RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP
  1.27%
 • KLOVERN AB KLOVSS Float 04/16/24
  1.14%
 • B2 HOLDING ASA BTWO 0 11/14/22
  1.07%
 • PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27
  1.02%
 • AXACTOR SE AXANO Float 01/12/24
  1.01%
 • BANCO SABADELL SABSM 5 5/8 05/06/26
  1.00%
 • SOGECAP SA SOGESA 4 1/8 12/29/49
  0.89%
 • WALLENIUS WIL WWLNO Float 09/09/24
  0.88%