ODIN Kreditt C

-4.95%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet vil normalt plassere 100 prosent av midlene i rentebærende finansielle instrumenter, herunder norske og utenlandske sertifikater og obligasjoner med ulik grad av kreditteksponering. Verdipapirfondet kan også investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS rentefond. Det forventes moderate kurssvingninger i fondet. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet 0-10 år, men vil normalt ligge mellom 0-6 år.

Avkastning

Siste 30 dager

-1.64%

Siste 6 måneder

-5.02%

Hittil i år

-4.95%

Siste år

-3.09%

Siste 3 år (Per år)

2.10%

Siste 5 år (Per år)

2.61%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.75%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.38%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.48%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

156.53%

Annet

33.76%

Selskaper med størst posisjon

 • JYSKE BANK A/S JYBC 0 PERP
  2.72%
 • WALLENIUS WIL WWLNO Float 03/03/26
  2.51%
 • COLOR GROUP AS COLLIN Float PERP
  2.49%
 • KLOVERN AB KLOVSS Float 04/16/24
  2.21%
 • B2 HOLDING ASA BTWO 0 11/14/22
  2.18%
 • FORETAGSPARKEN FORNOR Float 05/09/25
  2.18%
 • LANDSBANKINN HF LANBNN 0 3/4 05/25/26
  2.12%
 • RAIFFEISEN BK IN RBIAV 6 PERP
  2.08%
 • PHOENIX GROUP PHNXLN 5 3/8 07/06/27
  2.06%
 • AXACTOR SE AXANO Float 01/12/24
  1.98%