DNB Norge Indeks A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,20%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,10%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

5,7%

Siste 6 måneder:

10,1%

Hittil i år:

8,4%

Siste år:

15,9%

Siste 3 år (per år):

8,7%

Siste 5 år (per år):

9,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010582976

Forvaltningskapital:

14 143 284 107 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (22.05.2024):

396 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,1%

Aksjer:

99,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

25.08.2010

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Equinor ASA

16,7%

DNB Bank ASA

11,0%

Mowi ASA

4,8%

Aker BP ASA

4,7%

Norsk Hydro ASA

4,3%

Telenor ASA

4,2%

Kongsberg Gruppen ASA

3,6%

Orkla ASA

3,2%

Yara International ASA

3,1%

SalMar ASA

2,9%

Sektor

Energi

29,9%

Finans

16,9%

Industri

14,8%

Defensivt konsum

14,3%

Kommunikasjon

9,5%

Materialer

8,9%

Teknologi

3,9%

Forsyning

0,8%

Syklisk konsum

0,3%

Helse

0,3%

Eiendom

0,3%

Region

Europa

97,6%

Nord-Amerika

1,8%

Asia

0,6%

Beskrivelse

DNB Norge Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende Oslo Børs hovedindeks. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader.