DNB Global Indeks A

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,20%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,10%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

2,6%

Siste 6 måneder:

15,2%

Hittil i år:

16,1%

Siste år:

21,4%

Siste 3 år (per år):

16,3%

Siste 5 år (per år):

16,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010582984

Forvaltningskapital:

97 840 367 190 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (22.05.2024):

670 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,1%

Aksjer:

99,9%

Annet:

0,1%

Startdato:

24.09.2010

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

4,6%

Apple Inc

4,3%

NVIDIA Corp

3,1%

Amazon.com Inc

2,6%

Meta Platforms Inc Class A

1,7%

Alphabet Inc Class A

1,3%

Alphabet Inc Class C

1,1%

Eli Lilly and Co

1,0%

Broadcom Inc

0,9%

Tesla Inc

0,9%

Sektor

Teknologi

25,1%

Finans

14,6%

Helse

12,1%

Syklisk konsum

10,9%

Industri

10,8%

Kommunikasjon

7,5%

Defensivt konsum

6,5%

Energi

4,3%

Materialer

3,6%

Eiendom

2,3%

Forsyning

2,3%

Region

Nord-Amerika

74,0%

Europa

16,8%

Asia

9,0%

Latin-Amerika

0,1%

Afrika/Midt-Østen

0,1%

Beskrivelse

DNB Global Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.