FORTE Norge

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,24%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,94%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,95%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.05

Siste måned:

6,1%

Siste 6 måneder:

16,2%

Hittil i år:

10,6%

Siste år:

19,9%

Siste 3 år (per år):

3,2%

Siste 5 år (per år):

8,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010601271

Forvaltningskapital:

206 599 137 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (21.05.2024):

308 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

2,9%

Aksjer:

97,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.03.2011

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Mowi ASA

9,1%

DNB Bank ASA

8,2%

Yara International ASA

6,7%

Green Transition Holding

5,0%

Equinor ASA

5,0%

Storebrand ASA

4,5%

Ensurge Micropower ASA Class A

4,3%

Aker ASA Class A

4,2%

Nordic Semiconductor ASA

4,2%

Orkla ASA

4,1%

Sektor

Defensivt konsum

31,1%

Finans

21,1%

Teknologi

12,4%

Energi

12,3%

Industri

10,2%

Materialer

10,2%

Kommunikasjon

1,5%

Syklisk konsum

1,3%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

FORTE Norge investerer hovedsakelig i selskaper notert på Oslo Børs. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Norge, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX. FORTE Norge er et aktivt forvaltet fond, der investeringsstilen løpende tilpasses markedsforholdene.