FORTE Obligasjon

2.43%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i omsettelige rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommuner, banker, forsikringsselskaper og utvalgte kredittforetak. Bankobligasjonene kan bestå av seniorlån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. FORTE Obligasjons investeringsmandat er utformet i tråd med Verdipapirfondenes forenings bransjestandard, der fondet er klassifisert i klassen Øvrige norske obligasjonsfond.

Avkastning

Siste 30 dager

0.09%

Siste 6 måneder

1.26%

Hittil i år

2.43%

Siste år

3.27%

Siste 3 år (Per år)

3.66%

Siste 5 år (Per år)

3.95%

Pris

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.05%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.55%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

81.91%

Annet

14.13%

Kontanter

3.96%

Selskaper med størst posisjon

 • DNBNO 0 PERP
  5.84%
 • STBNO Float 6/19/50
  4.95%
 • MINGNO Float PERP
  4.74%
 • MORGNO 0 PERP
  4.61%
 • BNP Float 2/21/30
  4.41%
 • NONGNO 0 PERP
  4.29%
 • SVEGNO Float PERP
  4.16%
 • GJFNO Float 4/7/51
  4.09%
 • SORNO Float PERP
  3.88%
 • SPOLNO Float PERP
  3.82%