FORTE Obligasjon

0.99%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet kan investere i omsettelige rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommuner, banker, forsikringsselskaper og utvalgte kredittforetak. Fondet vil i hovedsak være investert i obligasjoner utstedt av kommuner, banker, forsikringsselskaper og utvalgte kredittforetak. I perioder vil fondet kunne ha allokert det meste av sine investeringer i to eller tre av disse segmentene. FORTE Obligasjons investeringsmandat er utformet i tråd med VFFs bransjestandard, der fondet er klassifisert i klassen Øvrige norske obligasjonsfond.

Avkastning pr. 30.04

Inneværende måned

0.10%

Siste 6 måneder

2.43%

Hittil i år

0.99%

Siste år

4.53%

Siste 3 år (Per år)

3.09%

Siste 5 år (Per år)

2.81%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.50%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

97.13%

Kontanter

2.87%

Selskaper med størst posisjon

 • Storebrand Livsforsikring AS 22/53 ADJ C SUB
  9.29%
 • Oslo komm 22/29 4,45%
  7.23%
 • Sparebanken Vest 22/PERP ADJ C HYBRID
  6.85%
 • DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID
  6.49%
 • Gjensidige Forsikring ASA 21/51 FRN STEP C SUB
  5.08%
 • Storebrand Bank ASA 19/30 FRN
  4.39%
 • Sparebanken Møre 22/PERP FRN C HYBRID
  4.38%
 • BNP Paribas SA 20/30 FRN NOK C SUB
  4.33%
 • OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB
  4.16%
 • Sparebanken 1 Nord-Norge 22/PERP FRN C
  3.83%