FORTE Obligasjon

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,46%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,45%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,09%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

1,2%

Siste 6 måneder:

4,0%

Hittil i år:

1,5%

Siste år:

7,8%

Siste 3 år (per år):

3,8%

Siste 5 år (per år):

3,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010601297

Forvaltningskapital:

1 115 284 368 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner

NAV/Kurs (16.05.2024):

116 kr

Obligasjoner:

90,3%

Kontanter:

3,4%

Aksjer:

0,0%

Annet:

6,3%

Startdato:

01.03.2011

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

SpareBank 1 SR-Bank ASA 7.5%

8,9%

DnB Bank ASA 7.75%

8,7%

Storebrand Livsforsikring AS 7.35%

7,3%

Sparebanken Vest 7.48%

6,5%

Oslo Kommune 4.45%

4,6%

Gjensidige Forsikring ASA 6.97%

4,1%

SpareBank 1 Nord-Norge 6.8%

4,1%

Nordea Bank ABP 6.15%

4,0%

Aurskog Sparebank 5.9%

3,7%

Fana Sparebank 5.16%

3,6%

Beskrivelse

Fondet kan investere i omsettelige rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner av stat, fylker, kommuner, banker, forsikringsselskaper og utvalgte kredittforetak. Fondet vil i hovedsak være investert i obligasjoner utstedt av kommuner, banker, forsikringsselskaper og utvalgte kredittforetak. I perioder vil fondet kunne ha allokert det meste av sine investeringer i to eller tre av disse segmentene. FORTE Obligasjons investeringsmandat er utformet i tråd med VFFs bransjestandard, der fondet er klassifisert i klassen Øvrige norske obligasjonsfond.