FIRST High Yield

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,70%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,85%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,26%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 31.01

Siste måned:

-

Siste 6 måneder:

-

Hittil i år:

-

Siste år:

-

Siste 3 år (per år):

-

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010602188

Forvaltningskapital:

1 512 831 496 kr

Kategori:

Rente, NOK Høyrenteobligasjoner

NAV/Kurs (31.01.2021):

899 kr

Obligasjoner:

91,3%

Kontanter:

7,4%

Aksjer:

0,6%

Annet:

0,7%

Startdato:

17.03.2011

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Castellum AB 0.03125%

4,0%

Wallenius Wilhelmsen ASA 0.1045%

3,9%

Altera Shuttle Tankers LLC 0.09%

3,2%

Kistefos AS 0.1169%

2,8%

Sbanken ASA 0.0629%

2,2%

Seapeak LLC 0.0986%

2,2%

Intrum AB 0.035%

2,2%

Odfjell Drilling Limited 0.0925%

2,1%

Heimstaden Bostad AB 0.03248%

2,1%

Ellos Group AB (Publ) 0.10837%

1,9%

Beskrivelse

Fondet er et obligasjonsfond, og skal i hovedsak investere i obligasjoner notert på Oslo Børs. De fleste obligasjonene vil ha høy kredittrisiko (”High Yield”), det vil si at de har lavere kredittrating enn BBB-. Obligasjoner i denne kategorien kjennetegnes ved høy avkastning, men også høyere misligholdsrisiko enn obligasjoner med lav risiko. For å redusere risikoen knyttet til mislighold vil investeringene fordeles på flere utstedere.