Storebrand Indeks - Alle Markeder A

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,40%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,30%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-0,3%

Siste 6 måneder:

16,0%

Hittil i år:

15,6%

Siste år:

17,6%

Siste 3 år (per år):

13,5%

Siste 5 år (per år):

15,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010611148

Forvaltningskapital:

11 244 951 058 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (20.06.2024):

5 872 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,3%

Aksjer:

99,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.06.2011

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

4,1%

Apple Inc

3,9%

NVIDIA Corp

3,7%

Amazon.com Inc

2,3%

Meta Platforms Inc Class A

1,4%

Alphabet Inc Class A

1,4%

Alphabet Inc Class C

1,3%

Eli Lilly and Co

1,0%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

0,9%

Berkshire Hathaway Inc Class B

0,9%

Sektor

Teknologi

25,2%

Finans

15,6%

Helse

11,0%

Syklisk konsum

10,5%

Industri

9,8%

Kommunikasjon

8,2%

Defensivt konsum

6,5%

Energi

4,5%

Materialer

4,1%

Forsyning

2,6%

Eiendom

2,0%

Region

Nord-Amerika

66,3%

Asia

16,2%

Europa

16,1%

Latin-Amerika

1,0%

Afrika/Midt-Østen

0,4%

Beskrivelse

Storebrand Indeks – Alle Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børser globalt, inkludert fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet har UCITS-status og referanseindeksen er MSCI All Countries NR. Derivater og utlån kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.