KLP AksjeVerden Indeks P

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,26%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,25%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

2,9%

Siste 6 måneder:

16,5%

Hittil i år:

16,2%

Siste år:

25,0%

Siste 3 år (per år):

15,7%

Siste 5 år (per år):

16,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010611817

Forvaltningskapital:

10 593 742 513 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (15.05.2024):

6 385 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,6%

Aksjer:

99,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

30.08.2011

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

KLP AksjeGlobal Indeks S

89,6%

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks S

10,3%

Sektor

Teknologi

24,7%

Finans

15,8%

Helse

11,3%

Syklisk konsum

10,5%

Industri

10,4%

Kommunikasjon

7,8%

Defensivt konsum

6,3%

Energi

4,6%

Materialer

4,1%

Eiendom

2,2%

Forsyning

2,2%

Region

Nord-Amerika

65,9%

Asia

16,3%

Europa

15,8%

Latin-Amerika

1,0%

Afrika/Midt-Østen

1,0%

Beskrivelse

KLP AksjeVerden Indeks har som formål å investere andelseiernes innskutte midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen - med minimale kostnader - gjennom en indeksnær forvaltet portefølje.