Holberg Kreditt A

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,50%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,80%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,40%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

0,4%

Siste 6 måneder:

3,8%

Hittil i år:

3,3%

Siste år:

11,2%

Siste 3 år (per år):

8,2%

Siste 5 år (per år):

6,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010630866

Forvaltningskapital:

5 775 794 688 kr

Kategori:

Rente, NOK Høyrenteobligasjoner

NAV/Kurs (20.06.2024):

112 kr

Obligasjoner:

87,0%

Kontanter:

12,5%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,5%

Startdato:

15.12.2011

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

International Petroleum Corp 7.25%

7,1%

Intrum AB 9.25%

6,4%

Axactor ASA 9.29%

4,2%

Cidron Romanov Ltd. 14.885%

3,9%

Airswift Global AS 10%

3,6%

Odfjell Drilling Limited 9.25%

3,5%

PGS ASA 13.5%

3,5%

Shelf Drilling North Sea Holdings Ltd. 9.875%

3,0%

Altera Shuttle Tankers LLC 9.5%

3,0%

HMH Holding B.V 9.875%

2,8%

Beskrivelse

Holberg Kreditt investerer i nordiske høyrenteobligasjoner med en kredittkvalitet minimum B minus. Fondet har en konsentrert portefølje der mandatet er å ta kredittrisiko med begrenset løpetid og lav renterisiko. Holberg Kreditt er et godt alternativ for investorer som ønsker meravkastning utover det likviditetsfond kan levere, med en risiko som er betydelig lavere enn i aksjefond.