Pareto Global B

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,05%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,60%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,80%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

4,3%

Siste 6 måneder:

16,1%

Hittil i år:

15,1%

Siste år:

20,1%

Siste 3 år (per år):

14,5%

Siste 5 år (per år):

16,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010660434

Forvaltningskapital:

4 966 414 292 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (15.05.2024):

4 659 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,9%

Aksjer:

96,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.11.2012

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

8,5%

Boston Scientific Corp

5,2%

ResMed Inc

5,1%

Adobe Inc

5,0%

Visa Inc Class A

4,9%

Elevance Health Inc

4,9%

Afry AB Class B

4,7%

Oracle Corp

4,7%

Alphabet Inc Class C

4,7%

McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg

4,6%

Sektor

Teknologi

26,1%

Helse

20,5%

Syklisk konsum

13,1%

Industri

11,9%

Defensivt konsum

10,3%

Finans

10,2%

Kommunikasjon

4,9%

Materialer

3,0%

Region

Nord-Amerika

63,4%

Europa

36,6%

Beskrivelse

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.