Landkreditt Extra

4.14%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Landkreditt Extra investerer i rentebærende papirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rentebindingstid og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil være noe lavere enn 0,25 og fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige løpetid) skal ikke overstige tre år. Landkreditt Extra investerer hovedsakelig i norske foretaksobligasjoner av ulik kredittkvalitet. Fondet kan investere i verdipapirer som har en kredittkarakter tilsvarende minimum B-. Plasseringer i obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere kredittkarakter enn tilsvarende B- og plasseringer i aksjer kan samlet utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital.

Avkastning pr. 30.04

Inneværende måned

0.78%

Siste 6 måneder

5.91%

Hittil i år

4.14%

Siste år

8.75%

Siste 3 år (Per år)

8.94%

Siste 5 år (Per år)

4.40%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.75%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.11%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.74%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

93.85%

Kontanter

6.15%

Selskaper med størst posisjon

 • BW Offshore FRN 04/12-23
  3.34%
 • Scatec ASA FRN 17/02-27
  3.32%
 • Jordanes Investments AS FRN 11/02-26
  3.21%
 • Grieg Seafood ASA FRN 25/06-25
  3.16%
 • SuperOffice Group AS FRN 05/11-25
  3.15%
 • GasLog Ltd FRN 27/11-24
  3.14%
 • Ocean Yield ASA FRN 22/03-27
  3.03%
 • Color Group AS FRN 23/08-26
  3.02%
 • KMC Properties FRN 11/12-23
  2.96%
 • Kredinor AS FRN 23/02-27
  2.94%