Landkreditt Extra

6.24%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Landkreditt Extra investerer i rentebærende papirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rentebindingstid og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil være noe lavere enn 0,25 og fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige løpetid) skal ikke overstige tre år. Landkreditt Extra investerer hovedsakelig i norske foretaksobligasjoner av ulik kredittkvalitet. Fondet kan investere i verdipapirer som har en kredittkarakter tilsvarende minimum B-. Plasseringer i obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere kredittkarakter enn tilsvarende B- og plasseringer i aksjer kan samlet utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.57%

Siste 6 måneder

1.75%

Hittil i år

6.24%

Siste år

6.76%

Siste 3 år (Per år)

3.36%

Siste 5 år (Per år)

4.55%

Pris

Pris for fondet

0.75%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.11%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.74%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

98.08%

Kontanter

1.92%

Selskaper med størst posisjon

 • BW Offshore FRN 04/12-23
  3.71%
 • Pelagia Holding AS FRN 08/12-25
  3.32%
 • Ekornes AS FRN 02/10-23
  3.15%
 • GasLog Ltd FRN 27/11-2024
  3.10%
 • GLX Holding AS FRN 08/12-23
  3.08%
 • NRC Group ASA FRN 13/09-24
  3.08%
 • CSAM Health Group AS 25/09-24
  2.95%
 • Chip Bidco AS FRN 13/12-24
  2.94%
 • Carucel Property AS FRN 30/4-2025
  2.90%
 • Lime Petroleum AS FRN 09/01-24
  2.84%