Landkreditt Extra

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,50%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,60%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,20%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

1,0%

Siste 6 måneder:

6,3%

Hittil i år:

4,1%

Siste år:

11,6%

Siste 3 år (per år):

7,5%

Siste 5 år (per år):

5,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010662612

Forvaltningskapital:

2 023 025 852 kr

Kategori:

Rente, NOK Høyrenteobligasjoner

NAV/Kurs (23.04.2024):

108 kr

Obligasjoner:

92,5%

Kontanter:

7,5%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.10.2012

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Pelagia Holding AS 7.45%

3,2%

Axactor ASA 12.95%

3,0%

Ekornes QM Holding AS 12.7%

2,9%

Kredinor AS 11.74%

2,8%

GLX Holding AS (Glamox) 11.49%

2,8%

Stolt-Nielsen Ltd 7.86%

2,8%

Hoegh LNG Holdings Limited 10.7%

2,8%

Crayon Group Holding ASA

2,7%

Grieg Seafood 8.1%

2,7%

BW Offshore Ltd 9.72%

2,7%

Beskrivelse

Landkreditt Extra investerer i rentebærende papirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rentebindingstid og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil være noe lavere enn 0,25 og fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige løpetid) skal ikke overstige tre år. Landkreditt Extra investerer hovedsakelig i norske foretaksobligasjoner av ulik kredittkvalitet. Fondet kan investere i verdipapirer som har en kredittkarakter tilsvarende minimum B-. Plasseringer i obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere kredittkarakter enn tilsvarende B- og plasseringer i aksjer kan samlet utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets forvaltningskapital.