DNB High Yield D

0.38%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB High Yield er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer med høy risiko denominert i eller sikret til norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Referanseindeksen reflekterer ikke godt nok fondets investeringsmandat. Manglende tilgang til relevante indekser for hele det nordiske rentemarkedet gjør at fondets referanseindeks inntil videre er begrenset til det norske rentemarkedet. Dette innebærer at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen avviker mer enn hva som ville vært tilfellet dersom referanseindeksen hadde vært relevant. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.35%

Siste 6 måneder

0.79%

Hittil i år

0.38%

Siste år

3.92%

Siste 3 år (Per år)

2.40%

Siste 5 år (Per år)

3.69%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.40%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.02%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.48%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

79.72%

Kontanter

12.59%

Annet

7.67%

Aksjer

0.01%

Selskaper med størst posisjon

 • Bund Jun 22 / RXM2
  1.40%
 • Norican Group ApS 4.5 15.05.2023
  1.39%
 • Ekornes QM Holding AS FRN 02.10.2023
  1.24%
 • SGL TransGroup International A/S FRN 04.11.2024
  1.19%
 • Axactor AB FRN 12.01.2024
  1.16%
 • Stena AB 7 01.02.2024
  1.13%
 • Sirius International Group FRN 22.09.2047
  1.03%
 • Neptune Energy Bondco 6.625 15.05.2025
  1.01%
 • Storm Real Estate ASA FRN 11.12.2023
  1.01%
 • Norwegian Energy Company ASA 9 17.06.2026
  1.00%