DNB High Yield D

1.90%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

DNB High Yield er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer med høy risiko denominert i eller sikret til norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Referanseindeksen reflekterer ikke godt nok fondets investeringsmandat. Manglende tilgang til relevante indekser for hele det nordiske rentemarkedet gjør at fondets referanseindeks inntil videre er begrenset til det norske rentemarkedet. Dette innebærer at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen avviker mer enn hva som ville vært tilfellet dersom referanseindeksen hadde vært relevant. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.

Avkastning

Siste 30 dager

1.93%

Siste 6 måneder

3.97%

Hittil i år

1.90%

Siste år

2.94%

Siste 3 år (Per år)

2.28%

Siste 5 år (Per år)

3.12%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.40%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.02%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.48%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

2 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

90.32%

Kontanter

8.50%

Annet

1.10%

Aksjer

0.08%

Selskaper med størst posisjon

 • 10Yr Treasury Note Mar 23 / TYH3
  3.56%
 • Norican Group ApS 4.5 15.05.2023
  1.68%
 • Norwegian Energy Company ASA 9 17.06.2026
  1.51%
 • Axactor AB FRN 12.01.2024
  1.50%
 • American Tanker Inc. 7.75 02.07.2025
  1.46%
 • Danske Bank AS Var Perp Call 28.03.2024
  1.43%
 • Stena AB 7 01.02.2024
  1.42%
 • SGL TransGroup International A/S FRN 04.11.2024
  1.40%
 • Global Agrajes SLU FRN 22.12.2025
  1.36%
 • Altera Shuttle Tankers 9.5 15.12.2025
  1.27%