DNB High Yield D

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,38%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,30%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,02%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 15.05

Siste måned:

0,7%

Siste 6 måneder:

7,0%

Hittil i år:

4,9%

Siste år:

10,8%

Siste 3 år (per år):

6,1%

Siste 5 år (per år):

4,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

NO0010663552

Forvaltningskapital:

14 325 323 570 kr

Kategori:

Rente, NOK Høyrenteobligasjoner

NAV/Kurs (15.05.2024):

1 097 kr

Obligasjoner:

90,1%

Kontanter:

8,4%

Aksjer:

1,0%

Annet:

0,5%

Startdato:

05.12.2012

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

10Yr Treasury Note Jun 24 / Tym4

3,9%

SGL Group APS 10.687%

2,4%

DNO ASA 7.875%

1,6%

Altera Shuttle Tankers LLC 9.5%

1,6%

Global Agrajes Sl 9.922%

1,4%

PHM Group Holding Oy 4.75%

1,4%

Genel Energy Finance 4 plc 9.25%

1,3%

Axactor ASA 9.29%

1,3%

Nationwide Building Society 5.875%

1,3%

SiriusPoint Ltd 8.006%

1,2%

Sektor

Energi

100,0%

Beskrivelse

DNB High Yield er et aktivt forvaltet rentefond som normalt investerer i rentebærende verdipapirer med høy risiko denominert i eller sikret til norske kroner. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Referanseindeksen reflekterer ikke godt nok fondets investeringsmandat. Manglende tilgang til relevante indekser for hele det nordiske rentemarkedet gjør at fondets referanseindeks inntil videre er begrenset til det norske rentemarkedet. Dette innebærer at fondets historiske avkastning målt mot referanseindeksen avviker mer enn hva som ville vært tilfellet dersom referanseindeksen hadde vært relevant. Se fondets nøkkelinformasjon for utfyllende informasjon.