Alfred Berg Nordic High Yield C

0.42%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje.

Avkastning

Siste 30 dager

-1.29%

Siste 6 måneder

2.17%

Hittil i år

0.42%

Siste år

10.39%

Siste 3 år (Per år)

6.69%

Siste 5 år (Per år)

6.50%

Pris

Pris for fondet

0.80%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.08%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.82%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

92.37%

Kontanter

5.62%

Annet

2.01%

Selskaper med størst posisjon

 • PRE_COL_ Golar LNG Ltd 21/25 7,00% USD C
  4.91%
 • TKSHTN 7 1/8 08/15/22
  4.54%
 • FERTSA FRN 251222
  3.65%
 • SOLISB Float 01/06/24
  3.26%
 • PRE_COL_ Azerion Holding B.V. 21/24 7,25% EUR C
  2.98%
 • MRCELH FRN 251208
  2.92%
 • Independent Oi Plc 19/24 FRN EUR FLOOR C
  2.88%
 • PRE_COL_ Tulip Oil Netherlands 21/24 8,75% EUR C
  2.88%
 • SE0016273742_SEK_TEMP_AIM
  2.82%
 • Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C
  2.75%