Alfred Berg Nordic High Yield C

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,50%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,80%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,40%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

0,6%

Siste 6 måneder:

6,4%

Hittil i år:

4,6%

Siste år:

12,5%

Siste 3 år (per år):

10,0%

Siste 5 år (per år):

8,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010668106

Forvaltningskapital:

6 286 233 273 kr

Kategori:

Rente, NOK Høyrenteobligasjoner

NAV/Kurs (23.04.2024):

126 kr

Obligasjoner:

86,2%

Kontanter:

12,9%

Aksjer:

0,6%

Annet:

0,3%

Startdato:

09.01.2013

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

PHM Group Holding Oy 11.42%

2,5%

Athomstart Invest 585 AS 11.75%

2,2%

Skill BidCo ApS 10.687%

2,1%

Altera Shuttle Tankers LLC 9.5%

2,1%

Azerion Group N.V 10.643%

1,9%

Autocirc Group AB (publ) 12.785%

1,8%

Foxway Holding AB 10.936%

1,8%

Global Agrajes Sl 9.916%

1,7%

Odfjell Drilling Limited 9.25%

1,7%

Bulk Infrastructure Group AS 10.53%

1,7%

Beskrivelse

Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Fondets referanseindeks er NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged.