Alfred Berg Nordic High Yield C

2.63%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste 30 dager

2.44%

Siste 6 måneder

4.63%

Hittil i år

2.63%

Siste år

6.37%

Siste 3 år (Per år)

7.74%

Siste 5 år (Per år)

6.61%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.80%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.40%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.50%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

87.95%

Kontanter

12.05%

Selskaper med størst posisjon

 • GLOBAL AGRAJES SLU EURIBOR3M+6.00 PCT 22-DEC-2025
  4.20%
 • ALTERA SHUTTLE TANKERS LLC 9.50 PCT 15-DEC-2025
  3.90%
 • SOLIS BOND COMPANY DAC EURIBOR3M+6.50 PCT 06-JAN-2024
  3.75%
 • AZERION HOLDINGS BV 7.25 PCT 28-APR-2024
  2.96%
 • BULK INDUSTRIER AS 3M NIBOR+6.25 PCT 14-JUL-2023
  2.85%
 • CHIP BIDCO AS 3M NIBOR+5.50 PCT 13-DEC-2024
  2.84%
 • MHH HOLDING BV US3MLIB+7.00 PCT 10-FEB-2025
  2.66%
 • HUMBLE GROUP AB 3M STIBOR+8.25 PCT 21-JUL-2025
  2.61%
 • INDEPENDENT OIL & GAS EURIBOR3M+0.94 PCT 20-SEP-2024
  2.59%
 • AIRSWIFT GLOBAL AS US3MLIB+8.50 PCT 12-MAY-2025
  2.48%