Alfred Berg Nordic High Yield C

7.46%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

0.79%

Siste 6 måneder

8.20%

Hittil i år

7.46%

Siste år

9.36%

Siste 3 år (Per år)

14.02%

Siste 5 år (Per år)

7.19%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.80%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.40%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.50%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

87.62%

Kontanter

8.45%

Aksjer

3.93%

Selskaper med størst posisjon

 • ALTERA SHUTTLE TANKERS LLC 9.50 PCT 15-DEC-2025
  4.16%
 • GLOBAL AGRAJES SLU EURIBOR3M+6.00 PCT 22-DEC-2025
  3.90%
 • SOLIS BOND COMPANY DAC EURIBOR3M+6.50 PCT 06-JAN-2024
  3.32%
 • DOF ASA B SHS
  3.10%
 • AZERION HOLDINGS BV 7.25 PCT 28-APR-2024
  3.00%
 • EUROPEAN ENERGY A/S EURIBOR3M+5.75 PCT 08-SEP-2026
  2.77%
 • B2HOLDING ASA EURIBOR3M+6.90 PCT 22-SEP-2026
  2.75%
 • VIACON GROUP AB EURIBOR3M+6.25 PCT 04-NOV-2025
  2.39%
 • BULK INDUSTRIER AS 3M NIBOR+6.25 PCT 14-JUL-2023
  2.37%
 • SKILL BIDCO APS EURIBOR3M+6.75 PCT 02-MAR-2028
  2.35%

Regioner

 • Norden
  100.00%
 • Nord-Amerika
  0%
 • Latin-Amerika
  0%
 • Europa
  0%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%
 • Asia
  0%