Alfred Berg Nordic High Yield C

1.18%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondet investerer i kredittpapirer som er utstedt av bedrifter som vurderes som attraktivt priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen hos utstederen og i forhold til ulike makroøkonomiske størrelser. Forvalterteamet vurderer selskaps- og sektorforhold, makroøkonomi, kredittrisiko/ kredittmarginer, sikkerheter og klausuler i låneavtaler, prisingsskjevheter, likviditet og evt. valutasikring ved lån denominert i fremmed valuta. Alfred Berg Høyrente har høy kredittrisiko, men søker en god balanse mellom sikkerheter i hvert enkelt lån og spredning på ulike sektorer for å få en veldiversifisert portefølje.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.84%

Siste 6 måneder

1.30%

Hittil i år

1.18%

Siste år

6.41%

Siste 3 år (Per år)

6.35%

Siste 5 år (Per år)

5.63%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.80%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.08%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.82%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

5 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

85.33%

Kontanter

14.67%

Selskaper med størst posisjon

 • FERTSA FRN 251222
  4.18%
 • TKSHTN 9,5% 251215
  3.56%
 • MRCELH FRN 251208
  3.39%
 • SOLISB Float 01/06/24
  3.23%
 • HLDMNG Float 02/10/25
  3.01%
 • Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C
  3.00%
 • PRE_COL_ Azerion Holding B.V. 21/24 7,25% EUR C
  2.95%
 • SE0016273742_SEK_TEMP_AIM
  2.90%
 • DDMDEB 9 04/19/26
  2.80%
 • BULKID Float 07/14/23
  2.76%