Fondsfinans Kreditt

1.94%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondsfinans Kreditt er et aktivt forvaltet høyrentefond med moderat risiko. Fondets målsetting er å skape betydelig meravkastning utover bankrente ved å investere i en bred portefølje av høyrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av norske selskaper. Verdiveid kredittrating skal etter forvalters vurdering være lik eller bedre enn BB. Ingen enkeltinvesteringer skal ha rating lavere enn B- ved investeringstidspunket. Fondets modifiserte rentedurasjon skal være i intervallet 0-2 år. Fondet skal hovedsakelig være investert i Norge, dvs at minst 70% av kapitalen skal være investert i rentebærende papirer notert på Oslo Børs eller rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor. Inntil 60% av fondet kan være investert i fremmed valuta, men skal valutasikres i NOK. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.25%

Siste 6 måneder

1.95%

Hittil i år

1.94%

Siste år

3.30%

Siste 3 år (Per år)

4.01%

Siste 5 år (Per år)

5.00%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.04%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.41%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

84.41%

Kontanter

9.37%

Annet

6.22%

Selskaper med størst posisjon

 • IOG PLC
  3.82%
 • Ekornes QM Holding AS
  3.70%
 • Cidron Romanov Limited
  3.22%
 • Grieg Seafood ASA
  2.45%
 • Okea ASA
  2.40%
 • FNG Nordic AB
  2.33%
 • Norwegian Energy Company ASA
  2.00%
 • Link Mobility Group Holding AS
  1.97%
 • Open Infra
  1.88%
 • Bulk Infrastructure Group AS
  1.84%