N/A
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Avkastning

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0%

Plattformavgift

0.25%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.25%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei