Fondsfinans Kreditt

9.63%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondsfinans Kreditt er et aktivt forvaltet høyrentefond med moderat risiko. Fondets målsetting er å skape betydelig meravkastning utover bankrente ved å investere i en bred portefølje av høyrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av norske selskaper. Verdiveid kredittrating skal etter forvalters vurdering være lik eller bedre enn BB. Ingen enkeltinvesteringer skal ha rating lavere enn B- ved investeringstidspunket. Fondets modifiserte rentedurasjon skal være i intervallet 0-2 år. Fondet skal hovedsakelig være investert i Norge, dvs at minst 70% av kapitalen skal være investert i rentebærende papirer notert på Oslo Børs eller rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor. Inntil 60% av fondet kan være investert i fremmed valuta, men skal valutasikres i NOK. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.21%

Siste 6 måneder

3.02%

Hittil i år

9.63%

Siste år

10.34%

Siste 3 år (Per år)

4.93%

Siste 5 år (Per år)

6.64%

Pris

Pris for fondet

0.35%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.04%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.41%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

4 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

89.49%

Kontanter

6.66%

Annet

3.85%

Selskaper med størst posisjon

 • Cidron Romanov Limited
  4.11%
 • FNG Nordic AB
  3.49%
 • IOG PLC
  3.32%
 • Ekornes QM Holding AS
  2.92%
 • Grieg Seafood ASA
  2.88%
 • Siccar Point Energy Bonds PLC
  2.52%
 • Open Infra
  2.44%
 • Kistos NL2 B.V.
  2.38%
 • DNB Bank ASA
  2.29%
 • Norwegian Energy Company ASA
  2.20%