SKAGEN Vekst B

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,05%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,80%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

6,4%

Siste 6 måneder:

17,3%

Hittil i år:

17,4%

Siste år:

20,1%

Siste 3 år (per år):

15,9%

Siste 5 år (per år):

16,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010678998

Forvaltningskapital:

11 796 115 382 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (16.05.2024):

5 158 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,0%

Aksjer:

96,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.01.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

8,7%

KB Financial Group Inc

3,6%

Telenor ASA

3,4%

Nordea Bank Abp

3,4%

Broadcom Inc

3,3%

Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred

3,3%

ISS A/S

3,2%

Shell PLC

3,1%

Boliden AB

3,1%

Volvo AB Class B

3,1%

Sektor

Finans

19,7%

Industri

16,2%

Teknologi

13,2%

Helse

11,3%

Kommunikasjon

10,6%

Materialer

9,6%

Defensivt konsum

7,4%

Energi

7,0%

Syklisk konsum

3,4%

Eiendom

1,6%

Region

Europa

59,4%

Asia

24,9%

Nord-Amerika

15,7%

Beskrivelse

Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning for den risikoen fondet tar, gjennom en aktiv forvaltet portefølje av nordiske og globale aksjer. SKAGEN Vekst er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondet skal investere minst 50 prosent av sine midler i selskaper notert eller omsatt på nordisk marked eller selskaper hjemmehørende i Norden. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes ved å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Kombinasjonen av et nordisk og et globalt mandat gjør at fondet kan ta del i verdiskapningen i sektorer og bransjer som ikke er tilgjengelige på det nordiske markedet.