SKAGEN Global B

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,05%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,80%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

-1,5%

Siste 6 måneder:

17,1%

Hittil i år:

12,1%

Siste år:

15,5%

Siste 3 år (per år):

13,1%

Siste 5 år (per år):

15,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010679012

Forvaltningskapital:

41 654 480 953 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Vekst

NAV/Kurs (23.04.2024):

3 748 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,4%

Aksjer:

98,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

01.01.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Canadian Pacific Kansas City Ltd

6,1%

JPMorgan Chase & Co

4,9%

Mastercard Inc Class A

4,6%

Moody's Corporation

4,5%

DSV AS

4,5%

Brown & Brown Inc

4,5%

Abbott Laboratories

4,4%

Alphabet Inc Class C

4,4%

Visa Inc Class A

4,4%

Intercontinental Exchange Inc

4,1%

Sektor

Finans

37,7%

Industri

17,8%

Teknologi

13,2%

Syklisk konsum

10,8%

Helse

9,8%

Defensivt konsum

6,2%

Kommunikasjon

4,5%

Region

Nord-Amerika

83,2%

Europa

13,9%

Asia

2,9%

Beskrivelse

SKAGEN Global har et internasjonalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig geografisk og sektormessig balanse.