KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,45%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,30%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,11%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 23.04

Siste måned:

-2,5%

Siste 6 måneder:

15,1%

Hittil i år:

5,2%

Siste år:

13,2%

Siste 3 år (per år):

5,8%

Siste 5 år (per år):

6,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010693872

Forvaltningskapital:

561 064 200 kr

Kategori:

Aksjer, Øvrige

NAV/Kurs (23.04.2024):

2 105 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,8%

Aksjer:

96,0%

Annet:

0,2%

Startdato:

24.03.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

KLP AksjeGlobal Flerfaktor S

96,5%

Sektor

Teknologi

22,0%

Finans

16,8%

Helse

15,4%

Kommunikasjon

9,4%

Defensivt konsum

9,3%

Industri

8,5%

Syklisk konsum

7,5%

Forsyning

3,8%

Energi

2,8%

Eiendom

2,6%

Materialer

1,9%

Region

Nord-Amerika

68,1%

Europa

19,4%

Asia

11,7%

Afrika/Midt-Østen

0,7%

Latin-Amerika

0,1%

Beskrivelse

KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret har som målsetting å oppnå en avkastning som er lik eller bedre enn referanseindeksen. Fondet skal til enhver tid ha lavere volatilitet enn referanseindeksen.