Alfred Berg Indeks R (NOK)

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,21%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,19%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,08%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

5,3%

Siste 6 måneder:

10,0%

Hittil i år:

8,2%

Siste år:

16,6%

Siste 3 år (per år):

9,6%

Siste 5 år (per år):

9,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010700891

Forvaltningskapital:

5 597 855 718 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (16.05.2024):

620 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,6%

Aksjer:

99,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

17.02.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Equinor ASA

16,8%

DNB Bank ASA

11,1%

Mowi ASA

4,9%

Aker BP ASA

4,7%

Norsk Hydro ASA

4,4%

Telenor ASA

4,2%

Kongsberg Gruppen ASA

3,7%

Orkla ASA

3,2%

Yara International ASA

3,2%

SalMar ASA

2,9%

Sektor

Energi

30,1%

Finans

17,0%

Industri

14,7%

Defensivt konsum

14,4%

Kommunikasjon

9,2%

Materialer

8,9%

Teknologi

3,9%

Forsyning

0,8%

Syklisk konsum

0,3%

Helse

0,3%

Eiendom

0,3%

Region

Europa

97,6%

Nord-Amerika

1,9%

Asia

0,6%

Beskrivelse

Fondet er et indeksfond som kun har anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen. Fondet følger Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). Fondet har en bredt diversifisert portefølje. Risikoprofilen vil være tilnærmet identisk med referanseindeksens, og forvaltningsstilen er passiv. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.