ODIN Aksje C

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,00%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,50%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,75%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

4,0%

Siste 6 måneder:

13,4%

Hittil i år:

11,3%

Siste år:

14,4%

Siste 3 år (per år):

10,3%

Siste 5 år (per år):

13,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010705908

Forvaltningskapital:

11 684 573 324 kr

Kategori:

Global, Fleksibel kapitalisering

NAV/Kurs (16.05.2024):

315 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,8%

Aksjer:

96,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.03.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

ODIN USA A NOK

28,6%

ODIN Global A NOK

18,8%

ODIN Norden A NOK

17,3%

ODIN Norge A NOK

15,5%

ODIN Emerging Markets A NOK

8,9%

ODIN Bærekraft A NOK

5,1%

ODIN Small Cap A NOK

2,7%

ODIN Sverige A NOK

2,6%

Sektor

Industri

24,0%

Teknologi

18,0%

Finans

16,4%

Helse

12,4%

Defensivt konsum

7,5%

Kommunikasjon

6,2%

Syklisk konsum

6,0%

Energi

4,9%

Materialer

4,2%

Eiendom

0,4%

Forsyning

0,1%

Region

Europa

50,8%

Nord-Amerika

40,4%

Asia

6,9%

Afrika/Midt-Østen

1,5%

Latin-Amerika

0,4%

Beskrivelse

ODIN Aksje investerer hovedsakelig i det norske og internasjonale aksjemarkedet gjennom verdipapirfondsandeler i aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Fondet kan også investere i andre noterte og unoterte fond.