SKAGEN m2 B

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,45%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,20%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

0,0%

Siste 6 måneder:

2,0%

Hittil i år:

-1,1%

Siste år:

5,0%

Siste 3 år (per år):

1,8%

Siste 5 år (per år):

3,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010708712

Forvaltningskapital:

1 428 955 871 kr

Kategori:

Eiendom, Indirekte - Global

NAV/Kurs (24.05.2024):

263 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,7%

Aksjer:

98,3%

Annet:

0,0%

Startdato:

15.05.2014

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Catena AB

5,9%

DigitalBridge Group Inc Class A

5,4%

Prologis Inc

5,3%

American Tower Corp

4,7%

Equinix Inc

4,6%

Shurgard Self-Storage SA

4,4%

Grainger PLC

4,4%

CTP NV Ordinary Shares

4,2%

Independence Realty Trust Inc

4,0%

Sun Communities Inc

3,7%

Sektor

Eiendom

96,1%

Kommunikasjon

3,6%

Syklisk konsum

0,3%

Region

Nord-Amerika

38,8%

Europa

37,9%

Asia

19,4%

Latin-Amerika

3,9%

Beskrivelse

SKAGEN m2 er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Forvalterne søker etter investeringer av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes ved å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Fondets målsetting er å finne finansielle instrumenter som drar nytte av underliggende avkastning i eiendom og risiko knyttet til eiendomsinvesteringer i relevante markeder. Aktiv forvaltning innebærer at porteføljeforvalterne investerer i selskaper basert på egne analyser. Med sunn fornuft og langsiktighet søker porteføljeforvalterne å unngå kjøp i populære aksjer til en for høy pris sammenlignet med selskapets fundamentale verdi og inntjening. Resultatene i selskapene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning. SKAGEN m2 investerer for tiden ikke i derivater.