SKAGEN Focus A

2.05%
hittil i år

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Aktiv

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

SKAGEN Focus er et aktivt forvaltet konsentrert fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne et begrenset antall selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Porteføljen er sammensatt av en kjerne på 35 selskaper. Høyere konsentrasjon øker muligheten for høyere avkastning, men gir også mulighet for større svingninger. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig sammensetning av selskaper. Dette oppnås ved at porteføljeforvalterne kontinuerlig identifiserer fundamentale risikofaktorer hos selskapene. Risikofaktorene måles, følges opp og balanseres mot hverandre.

Avkastning

Siste måned

2.54%

Siste 6 måneder

7.79%

Hittil i år

2.05%

Siste år

10.97%

Siste 3 år (Per år)

11.59%

Siste 5 år (Per år)

12.87%

Pris

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Pris for fondet

1.60%

Plattformavgift

0.25%

Returprovisjon

0.30%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

1.55%

Nøkkelinformasjon

Risiko

6 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Ja

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Aksjer

98.18%

Kontanter

1.82%

Selskaper med størst posisjon

 • Japan Post Holdings Co Ltd
  4.64%
 • Iveco Group NV
  3.79%
 • Hyundai Mobis
  3.58%
 • Methanex Corp
  3.57%
 • Phinia Inc
  3.37%
 • Cascades Inc
  3.34%
 • Danaos Corp
  2.99%
 • KB Financial Group
  2.81%
 • Interfor Corp
  2.75%
 • CHINA COMM SERVI H
  2.60%

Sektorer

 • Materialer
  24.56%
 • Industri
  23.00%
 • Syklisk konsum
  19.94%
 • Finans
  19.11%
 • Teknologi
  6.17%
 • Defensivt konsum
  3.37%
 • Kommunikasjon
  2.65%
 • Eiendom
  1.19%

Regioner

 • Asia
  41.24%
 • Europa
  33.24%
 • Nord-Amerika
  22.28%
 • Norden
  2.10%
 • Latin-Amerika
  1.13%
 • Afrika/Midt-Østen
  0%