SKAGEN Focus B

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,55%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,30%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.05

Siste måned:

4,3%

Siste 6 måneder:

13,5%

Hittil i år:

11,8%

Siste år:

15,2%

Siste 3 år (per år):

11,6%

Siste 5 år (per år):

15,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010735137

Forvaltningskapital:

3 739 639 459 kr

Kategori:

Global, Fleksibel kapitalisering

NAV/Kurs (21.05.2024):

245 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,9%

Aksjer:

99,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

26.05.2015

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Japan Post Holdings Co Ltd

4,4%

Hyundai Mobis Co Ltd

4,4%

Phinia Inc

4,0%

Methanex Corp

3,4%

K+S AG

2,8%

China Communications Services Corp Ltd Class H

2,7%

Danaos Corp

2,7%

Interfor Corp

2,6%

KB Financial Group Inc

2,5%

Korean Reinsurance Co

2,5%

Sektor

Materialer

25,5%

Industri

22,0%

Syklisk konsum

21,0%

Finans

19,8%

Teknologi

5,2%

Defensivt konsum

3,4%

Kommunikasjon

2,7%

Eiendom

0,5%

Region

Asia

39,0%

Europa

33,0%

Nord-Amerika

25,6%

Latin-Amerika

2,5%

Beskrivelse

SKAGEN Focus er et aktivt forvaltet konsentrert fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å finne et begrenset antall selskaper av høy kvalitet til en lav pris, som kjennetegnes av å være undervurderte, underanalyserte og upopulære. Porteføljen er sammensatt av en kjerne på 35 selskaper. Høyere konsentrasjon øker muligheten for høyere avkastning, men gir også mulighet for større svingninger. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig sammensetning av selskaper. Dette oppnås ved at porteføljeforvalterne kontinuerlig identifiserer fundamentale risikofaktorer hos selskapene. Risikofaktorene måles, følges opp og balanseres mot hverandre.