KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,26%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,23%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,08%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.04

Siste måned:

-0,5%

Siste 6 måneder:

14,3%

Hittil i år:

5,7%

Siste år:

8,7%

Siste 3 år (per år):

6,7%

Siste 5 år (per år):

6,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010745854

Forvaltningskapital:

1 158 139 335 kr

Kategori:

Aksjer, Øvrige

NAV/Kurs (19.04.2024):

1 774 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

4,8%

Aksjer:

95,0%

Annet:

0,2%

Startdato:

04.11.2015

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

KLP AksjeEuropa Indeks S

96,3%

Sektor

Finans

17,8%

Industri

16,4%

Helse

15,7%

Defensivt konsum

10,9%

Syklisk konsum

10,3%

Teknologi

8,6%

Materialer

6,5%

Energi

5,7%

Kommunikasjon

3,6%

Forsyning

3,6%

Eiendom

1,0%

Region

Europa

98,7%

Nord-Amerika

1,4%

Beskrivelse

KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik den europeiske referanseindeksen.