Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,30%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,40%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,20%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

0,7%

Siste 6 måneder:

4,8%

Hittil i år:

3,3%

Siste år:

8,3%

Siste 3 år (per år):

3,0%

Siste 5 år (per år):

2,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010752538

Forvaltningskapital:

9 460 810 163 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner

NAV/Kurs (16.05.2024):

110 kr

Obligasjoner:

94,0%

Kontanter:

1,8%

Aksjer:

0,1%

Annet:

4,1%

Startdato:

08.12.2015

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875%

2,0%

Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.2%

1,8%

Sparebank 1 Sorost-Norge 5.73%

1,6%

Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.17%

1,6%

Swedbank AB (publ) 4.25%

1,3%

Nordea Eiendomskreditt AS 5.28%

1,3%

Kojamo Oyj 0.875%

1,2%

Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875%

1,2%

OP Corporate Bank PLC 6.366%

1,2%

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%

1,2%

Beskrivelse

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Inntil 20% av fondet kan investeres I verdipapirer utstedt av ikke-nordiske selskap. I så fall skal selskapene ha en rating fra enten Moodys eller Standard & Poors på Baa2/BBB eller bedre. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 15% av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.