KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,26%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,23%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,08%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

2,1%

Siste 6 måneder:

14,9%

Hittil i år:

13,5%

Siste år:

23,8%

Siste 3 år (per år):

10,9%

Siste 5 år (per år):

10,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010762990

Forvaltningskapital:

533 899 234 kr

Kategori:

Aksjer, Øvrige

NAV/Kurs (24.05.2024):

2 110 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

7,3%

Aksjer:

92,9%

Annet:

-0,2%

Startdato:

23.05.2016

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

KLP AksjeAsia Indeks S

94,3%

Sektor

Finans

21,2%

Industri

17,5%

Syklisk konsum

13,5%

Teknologi

12,8%

Materialer

8,0%

Helse

7,8%

Kommunikasjon

6,6%

Eiendom

5,2%

Defensivt konsum

4,2%

Energi

1,8%

Forsyning

1,5%

Region

Asia

99,2%

Europa

0,5%

Nord-Amerika

0,3%

Beskrivelse

KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik i avkastningen i utviklede aksjemarkeder i Asia og Oseania.