KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,26%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,23%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,08%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

4,5%

Siste 6 måneder:

16,4%

Hittil i år:

11,1%

Siste år:

28,4%

Siste 3 år (per år):

6,9%

Siste 5 år (per år):

12,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010768716

Forvaltningskapital:

1 001 423 671 kr

Kategori:

Aksjer, Øvrige

NAV/Kurs (24.05.2024):

2 309 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

5,6%

Aksjer:

94,4%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.09.2016

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

KLP AksjeUSA Indeks S-USD

95,3%

Sektor

Teknologi

30,8%

Finans

12,7%

Helse

12,3%

Syklisk konsum

10,4%

Kommunikasjon

9,4%

Industri

8,7%

Defensivt konsum

5,2%

Energi

4,0%

Eiendom

2,3%

Materialer

2,2%

Forsyning

2,1%

Region

Nord-Amerika

99,3%

Europa

0,6%

Latin-Amerika

0,2%

Asia

0,0%

Beskrivelse

KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik den amerikanske referanseindeksen.