DNB SMB N

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,11%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,86%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.07

Siste måned:

4,9%

Siste 6 måneder:

17,8%

Hittil i år:

17,7%

Siste år:

25,5%

Siste 3 år (per år):

13,2%

Siste 5 år (per år):

21,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010801897

Forvaltningskapital:

2 512 387 000 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (22.07.2024):

233 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,3%

Aksjer:

98,7%

Annet:

0,0%

Startdato:

06.11.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Pexip Holding ASA Ordinary Shares

5,2%

Crayon Group Holding ASA Shs

4,5%

PGS ASA

4,4%

LINK Mobility Group Holding ASA Ordinary Shares

4,3%

Zalaris ASA

4,2%

Kid ASA

3,9%

Himalaya Shipping Ltd

3,6%

Elmera Group ASA Ordinary Shares

3,5%

Kitron ASA

3,4%

Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares

2,9%

Sektor

Teknologi

25,4%

Industri

25,3%

Energi

20,1%

Syklisk konsum

9,7%

Defensivt konsum

7,5%

Forsyning

5,1%

Kommunikasjon

4,6%

Helse

2,4%

Region

Europa

93,3%

Afrika/Midt-Østen

4,2%

Nord-Amerika

2,5%

Beskrivelse

DNB SMB er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i i aksjer i små og mellomstore selskaper notert på Oslo Børs. , men har mulighet til å investere opp til 20 prosent i globale regulerte markeder. Investering i DNB SMB gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs, gjennom de små og mellomstore selskapene.