FIRST Global Focus

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,88%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,63%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

10,9%

Siste 6 måneder:

28,4%

Hittil i år:

23,0%

Siste år:

29,5%

Siste 3 år (per år):

19,4%

Siste 5 år (per år):

22,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010802556

Forvaltningskapital:

603 285 407 kr

Kategori:

Global, Fleksibel kapitalisering

NAV/Kurs (16.05.2024):

2 685 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,8%

Aksjer:

99,2%

Annet:

0,0%

Startdato:

15.09.2017

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Daqo New Energy Corp ADR

9,7%

PGS ASA

7,3%

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H

6,9%

DHT Holdings Inc

6,4%

Elkem ASA Ordinary Shares

5,1%

Millicom International Cellular SA SEDR

4,9%

Commerzbank AG

4,6%

Lundin Mining Corp

4,6%

Alibaba Group Holding Ltd ADR

4,5%

Shell PLC

4,5%

Sektor

Teknologi

25,4%

Materialer

18,8%

Energi

18,4%

Finans

11,7%

Kommunikasjon

11,1%

Industri

10,1%

Syklisk konsum

4,6%

Region

Europa

57,3%

Nord-Amerika

21,3%

Asia

21,3%

Beskrivelse

Fondets portefølje vil bestå av et fokusert utvalg globale aksjer. Fondet har en aktiv investeringsstrategi og vesentlige avvik fra referanseindeksen må påregnes. Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensialet. Den grunnleggende analytiske prosessen baseres på en dyptgående tolkning av relevante regnskapsmessige nøkkeltall som kombineres med kontinuerlig analyse av enkeltpapirers prisfastsettelse, relativt til tilsvarende selskaper og til markeder generelt