Alfred Berg Nord IG Mid Dur C

N/A
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på minimum BBB+/Baa1. Det er ikke tillatt å investere credit default swaps (CDS). Fondet vil investere i instrumenter utstedt i NOK, SEK, DKK, EUR og USD. Fondet vil være denominert i NOK.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.64%

Siste 6 måneder

-0.19%

Siste år

0.32%

Pris

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.25%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.35%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

95.90%

Annet

3.01%

Kontanter

1.09%

Selskaper med størst posisjon

 • BKK AS 20/27 FRN
  2.15%
 • NO0010917396_NOK_TEMP_AIM
  1.45%
 • Bloomberg
  1.40%
 • TIEVFH 2 06/17/25
  1.37%
 • Orkla ASA 16/26 2,35%
  1.32%
 • LATOAS Float 06/16/27 DMTN
  1.24%
 • Nordea Eiendomskredi AS 20/25 FRN C COVD
  1.19%
 • SWEDA 0.2 01/12/28 GMTN
  1.10%
 • Storebrand Boligkred AS 20/25 FRN C COVD
  1.08%
 • JYBC 1 1/4 01/28/31
  1.07%