Alfred Berg Nord IG Mid Dur C

2.04%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på minimum BBB+/Baa1. Det er ikke tillatt å investere credit default swaps (CDS). Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.

Avkastning

Siste måned

0.33%

Siste 6 måneder

0.11%

Hittil i år

2.04%

Siste år

4.00%

Siste 3 år (Per år)

-0.75%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.50%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.25%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.35%

Nøkkelinformasjon

Risiko

3 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Kontanter

139.28%

Annet

2.51%

Selskaper med størst posisjon

 • FUT EURO-BOBL SEP 23
  8.04%
 • SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.38 PCT 15-MAR-2027
  1.41%
 • ORKLA ASA 2.35 PCT 28-SEP-2026
  1.40%
 • SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.75 PCT 23-NOV-2027
  1.28%
 • SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.38 PCT 17-FEB-2028
  1.23%
 • TIETO OYJ 2.00 PCT 17-JUN-2025
  1.17%
 • SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.75 PCT 20-SEP-2027
  1.13%
 • NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.38 PCT 12-JUL-2027
  1.12%
 • FUT EURO-BUND SEP 23
  1.10%
 • STOREBRAND BOLIGKREDITT AS 3M NIBOR+0.75 PCT 03-JUN-2026
  1.05%