Alfred Berg Nord IG Mid Dur C

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,35%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,50%

Plattformavgift:

0,10%

Returprovisjon:

-0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

0,9%

Siste 6 måneder:

3,7%

Hittil i år:

1,4%

Siste år:

6,5%

Siste 3 år (per år):

1,0%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010811920

Forvaltningskapital:

15 836 399 217 kr

Kategori:

Rente, NOK Obligasjoner

NAV/Kurs (24.05.2024):

102 kr

Obligasjoner:

77,8%

Kontanter:

17,7%

Aksjer:

0,1%

Annet:

4,4%

Startdato:

13.09.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Euro Bobl Future June 24

15,4%

Stockholm Exergi Holding AB 5.522%

1,3%

Sparebank 1 Sorost-Norge 5.73%

1,3%

Nordea Eiendomskreditt AS 5.28%

1,3%

SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875%

1,3%

Teollisuuden Voima Oyj 4.75%

1,2%

OBOS Boligkreditt AS 5.22%

1,2%

Fabege AB 5.057%

1,2%

DnB Boligkreditt AS 4.549%

1,1%

Investment AB Latour (publ) 4.583%

1,1%

Beskrivelse

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Utstederne av obligasjonene og pengemarkedsinstrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på minimum BBB+/Baa1. Det er ikke tillatt å investere credit default swaps (CDS). Ved kjøp tegnes det i fondsandeler, ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer.