FIRST Generator A

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,20%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,25%

Plattformavgift:

0,25%

Returprovisjon:

-0,30%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.04

Siste måned:

3,8%

Siste 6 måneder:

12,2%

Hittil i år:

5,2%

Siste år:

0,5%

Siste 3 år (per år):

4,3%

Siste 5 år (per år):

7,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

1

ISIN:

NO0010812258

Forvaltningskapital:

580 759 229 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (19.04.2024):

4 380 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,9%

Aksjer:

99,1%

Annet:

0,0%

Startdato:

31.12.2017

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Golden Ocean Group Ltd

14,8%

Elkem ASA Ordinary Shares

14,2%

PGS ASA

13,7%

LINK Mobility Group Holding ASA Ordinary Shares

9,7%

Daqo New Energy Corp ADR

9,7%

Yara International ASA

8,1%

Crayon Group Holding ASA Shs

7,2%

Nykode Therapeutics AS Ordinary Shares

5,0%

Panoro Energy ASA

3,8%

Greencap Solutions

3,2%

Sektor

Materialer

26,4%

Energi

21,3%

Teknologi

17,6%

Industri

16,3%

Kommunikasjon

10,2%

Helse

5,3%

Finans

2,2%

Syklisk konsum

0,7%

Region

Europa

90,3%

Asia

9,7%

Beskrivelse

Fondet vil i hovedsak investere i aksjer notert på Oslo Børs, og investeringene i norske aksjer vil til enhver tid være minimum 80% av porteføljen. Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning mot Oslo Børs. Forvaltningsselskapet vil basere sine investeringsbeslutninger i enkeltpapirer på bakgrunn av en fundamental prosess som fokuserer på analyse av selskapenes verdsettelse og vekstpotensialet.