DNB Global Emerging Markets Indeks A

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,36%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,26%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 21.05

Siste måned:

6,1%

Siste 6 måneder:

11,3%

Hittil i år:

12,8%

Siste år:

12,0%

Siste 3 år (per år):

3,1%

Siste 5 år (per år):

7,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010815855

Forvaltningskapital:

5 127 150 791 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (21.05.2024):

138 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,5%

Aksjer:

99,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

18.04.2018

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8,2%

Samsung Electronics Co Ltd

4,0%

SGX FTSE China A50 Apr 24 / XUJ4

4,0%

Tencent Holdings Ltd

3,7%

MSCI Emerging Market Index Future June14

3,0%

Future on MSCI UAE

2,2%

Future on MSCI Kuwait Index

2,1%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2,0%

Future on MSCI Qatar Index

2,0%

Reliance Industries Ltd

1,6%

Sektor

Teknologi

26,4%

Finans

22,6%

Syklisk konsum

11,9%

Kommunikasjon

9,8%

Industri

6,2%

Materialer

6,2%

Defensivt konsum

5,2%

Energi

4,8%

Helse

3,8%

Forsyning

1,7%

Eiendom

1,4%

Region

Asia

81,3%

Latin-Amerika

10,0%

Afrika/Midt-Østen

5,5%

Europa

2,9%

Nord-Amerika

0,4%

Beskrivelse

DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Emerging Markets Index. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.