DNB Global Emerging Markets Indeks N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,36%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,26%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 19.06

Siste måned:

-1,1%

Siste 6 måneder:

14,2%

Hittil i år:

12,5%

Siste år:

8,2%

Siste 3 år (per år):

1,0%

Siste 5 år (per år):

6,5%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010815863

Forvaltningskapital:

5 208 432 412 kr

Kategori:

Globale vekstmarkeder

NAV/Kurs (19.06.2024):

128 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,4%

Aksjer:

99,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

20.11.2019

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8,2%

Tencent Holdings Ltd

4,2%

Xinhua China A50 Index Future May 24

4,1%

Samsung Electronics Co Ltd

3,8%

MSCI Emerging Market Index Future June14

2,3%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2,2%

MSCI UAE Future June 24

2,2%

Future on MSCI Kuwait Index

2,0%

Future on MSCI Qatar Index

1,9%

Reliance Industries Ltd

1,6%

Sektor

Teknologi

25,5%

Finans

22,7%

Syklisk konsum

12,4%

Kommunikasjon

10,4%

Industri

6,2%

Materialer

6,2%

Defensivt konsum

5,1%

Energi

4,9%

Helse

3,7%

Forsyning

1,7%

Eiendom

1,4%

Region

Asia

81,8%

Latin-Amerika

9,5%

Afrika/Midt-Østen

5,4%

Europa

3,1%

Nord-Amerika

0,4%

Beskrivelse

DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Emerging Markets Index. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.