DNB Norden Indeks A

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,21%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,11%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.05

Siste måned:

4,6%

Siste 6 måneder:

17,2%

Hittil i år:

13,3%

Siste år:

14,1%

Siste 3 år (per år):

9,5%

Siste 5 år (per år):

15,6%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010815871

Forvaltningskapital:

9 813 126 447 kr

Kategori:

Norden

NAV/Kurs (22.05.2024):

223 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,2%

Aksjer:

99,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

12.04.2018

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Novo Nordisk A/S Class B

9,5%

Investor AB Class B

3,3%

Volvo AB Class B

3,2%

Atlas Copco AB Class A

3,1%

Nordea Bank Abp

2,7%

Vestas Wind Systems A/S

2,1%

DSV AS

2,1%

Assa Abloy AB Class B

2,0%

Equinor ASA

1,9%

Hexagon AB Class B

1,8%

Sektor

Industri

31,0%

Finans

19,6%

Helse

15,5%

Materialer

7,0%

Teknologi

5,8%

Syklisk konsum

5,2%

Defensivt konsum

5,0%

Energi

4,0%

Kommunikasjon

2,9%

Eiendom

2,7%

Forsyning

1,3%

Region

Europa

99,8%

Nord-Amerika

0,2%

Beskrivelse

DNB Norden Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende VINX Benchmark Cap. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.