Delphi Global N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,00%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

3,8%

Siste 6 måneder:

34,1%

Hittil i år:

34,1%

Siste år:

38,0%

Siste 3 år (per år):

13,0%

Siste 5 år (per år):

19,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010817372

Forvaltningskapital:

4 840 707 689 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Vekst

NAV/Kurs (20.06.2024):

2 434 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,3%

Aksjer:

96,7%

Annet:

2,0%

Startdato:

27.08.2018

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

NVIDIA Corp

7,0%

Amazon.com Inc

4,9%

Meta Platforms Inc Class A

4,7%

Microsoft Corp

4,7%

Kinross Gold Corp

3,2%

Quanta Services Inc

3,0%

Broadcom Inc

2,8%

Yellow Cake PLC Ordinary Shares

2,7%

Elevance Health Inc

2,7%

Cencora Inc

2,5%

Sektor

Teknologi

27,0%

Finans

15,1%

Helse

15,0%

Industri

11,2%

Kommunikasjon

11,1%

Syklisk konsum

7,0%

Energi

4,6%

Forsyning

4,1%

Materialer

3,4%

Defensivt konsum

1,7%

Region

Nord-Amerika

81,3%

Asia

10,2%

Europa

8,4%

Beskrivelse

Delphi Global er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS status, og referanseindeks er MSCI World NR. For mer informasjon, se fondets prospekt.