Storebrand Global Multifactor N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,85%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,60%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

3,1%

Siste 6 måneder:

16,0%

Hittil i år:

15,2%

Siste år:

23,0%

Siste 3 år (per år):

14,7%

Siste 5 år (per år):

15,1%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010817505

Forvaltningskapital:

26 635 347 091 kr

Kategori:

Global, Fleksibel kapitalisering

NAV/Kurs (16.05.2024):

2 057 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,2%

Aksjer:

99,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

10.07.2018

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C

1,4%

PulteGroup Inc

1,2%

Waste Connections Inc

1,2%

Cencora Inc

1,1%

Republic Services Inc

1,1%

Waste Management Inc

1,1%

D.R. Horton Inc

1,1%

Check Point Software Technologies Ltd

1,1%

Colgate-Palmolive Co

1,0%

Kimberly-Clark Corp

1,0%

Sektor

Teknologi

24,4%

Industri

13,3%

Finans

13,1%

Helse

12,0%

Syklisk konsum

11,8%

Kommunikasjon

6,9%

Defensivt konsum

6,0%

Energi

4,3%

Eiendom

2,9%

Materialer

2,9%

Forsyning

2,6%

Region

Nord-Amerika

71,2%

Europa

16,5%

Asia

9,9%

Afrika/Midt-Østen

1,4%

Latin-Amerika

1,0%

Beskrivelse

Storebrand Global Multifactor har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og vil normalt bestå av 300-400 store og mellomstore aksjeselskaper. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World NTR.