Storebrand Global Value N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,85%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,60%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

1,9%

Siste 6 måneder:

19,0%

Hittil i år:

18,9%

Siste år:

28,7%

Siste 3 år (per år):

14,9%

Siste 5 år (per år):

14,4%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010817562

Forvaltningskapital:

1 689 634 181 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Verdi

NAV/Kurs (16.05.2024):

2 087 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

1,0%

Aksjer:

99,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.08.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Qualcomm Inc

2,8%

Applied Materials Inc

2,8%

Regeneron Pharmaceuticals Inc

2,7%

Merck & Co Inc

2,3%

Arrow Electronics Inc

2,2%

The Kroger Co

2,2%

Omnicom Group Inc

2,1%

F5 Inc

2,1%

The Hartford Financial Services Group Inc

2,1%

Steel Dynamics Inc

2,1%

Sektor

Teknologi

22,4%

Finans

15,9%

Helse

14,1%

Industri

10,5%

Syklisk konsum

10,1%

Defensivt konsum

7,7%

Kommunikasjon

6,6%

Materialer

3,9%

Energi

3,3%

Forsyning

3,0%

Eiendom

2,7%

Region

Nord-Amerika

73,2%

Europa

15,1%

Asia

10,2%

Afrika/Midt-Østen

1,5%

Beskrivelse

Storebrand Global Value (tidligere Storebrand Global Verdi) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte risikopremien knyttet til verdifaktoren. Verdiaksjer kjennetegnes gjerne ved å være lavt priset i forhold til inntjening og bokførte verdier. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, og vil normalt bestå av 60-90 store og mellomstore aksjeselskaper. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World NTR.