Storebrand Global ESG N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,40%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,30%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

3,1%

Siste 6 måneder:

16,6%

Hittil i år:

16,8%

Siste år:

26,0%

Siste 3 år (per år):

17,0%

Siste 5 år (per år):

17,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010817620

Forvaltningskapital:

11 679 274 156 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (16.05.2024):

1 814 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,2%

Aksjer:

99,6%

Annet:

0,2%

Startdato:

28.08.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

5,0%

Apple Inc

4,5%

NVIDIA Corp

3,2%

Amazon.com Inc

2,7%

Meta Platforms Inc Class A

1,8%

Alphabet Inc Class A

1,3%

Alphabet Inc Class C

1,2%

Broadcom Inc

1,2%

Visa Inc Class A

1,2%

Eli Lilly and Co

1,1%

Sektor

Teknologi

26,2%

Finans

13,2%

Industri

12,3%

Helse

11,6%

Syklisk konsum

11,1%

Kommunikasjon

7,2%

Defensivt konsum

5,2%

Energi

3,8%

Materialer

3,7%

Forsyning

3,0%

Eiendom

2,8%

Region

Nord-Amerika

74,1%

Europa

16,9%

Asia

8,8%

Latin-Amerika

0,1%

Afrika/Midt-Østen

0,0%

Beskrivelse

Storebrand Global ESG er et globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som et utvidet bærekraftsfokus anvendes. Et utvidet bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating.