Storebrand Global ESG Plus N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,40%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,30%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.07

Siste måned:

6,0%

Siste 6 måneder:

17,4%

Hittil i år:

22,3%

Siste år:

29,0%

Siste 3 år (per år):

13,0%

Siste 5 år (per år):

17,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010817661

Forvaltningskapital:

17 369 788 587 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (22.07.2024):

1 823 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,2%

Aksjer:

99,6%

Annet:

0,2%

Startdato:

28.08.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

4,9%

Apple Inc

4,7%

NVIDIA Corp

4,6%

Amazon.com Inc

2,7%

Meta Platforms Inc Class A

1,7%

Alphabet Inc Class A

1,6%

Alphabet Inc Class C

1,5%

Eli Lilly and Co

1,1%

Broadcom Inc

1,0%

JPMorgan Chase & Co

1,0%

Sektor

Teknologi

27,8%

Industri

13,6%

Finans

12,8%

Helse

12,0%

Syklisk konsum

10,3%

Kommunikasjon

8,8%

Defensivt konsum

6,0%

Materialer

3,4%

Eiendom

3,1%

Forsyning

2,2%

Region

Nord-Amerika

73,0%

Europa

18,1%

Asia

8,9%

Latin-Amerika

0,1%

Afrika/Midt-Østen

0,0%

Beskrivelse

Storebrand Global ESG Plus er et fossilfritt globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som selskaper innen fossilt brensel ekskluderes og et sterkt bærekraftsfokus anvendes. Et sterkt bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating. Fondet velger også aktivt selskaper med lavt CO2-avtrykk, selskaper med høy bærekraftsscore og løsningsselskaper (med løsningsselskaper mener vi selskaper som leverer produkter og tjenester som bidrar til løsninger på verdens klima- og bærekraftutfordringer).