Storebrand Global Solutions N

Fond

Risiko

Bærekraft

(3 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,85%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,60%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-2,3%

Siste 6 måneder:

9,3%

Hittil i år:

7,9%

Siste år:

7,3%

Siste 3 år (per år):

7,8%

Siste 5 år (per år):

13,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010817703

Forvaltningskapital:

10 762 421 742 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (20.06.2024):

2 176 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,4%

Aksjer:

99,6%

Annet:

0,0%

Startdato:

10.07.2018

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

American Tower Corp

4,1%

Visa Inc Class A

3,9%

Palo Alto Networks Inc

3,9%

CrowdStrike Holdings Inc Class A

3,7%

Cadence Design Systems Inc

2,9%

Autodesk Inc

2,7%

NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A

2,3%

Enphase Energy Inc

2,2%

Bharti Airtel Ltd

2,1%

Prysmian SpA

2,1%

Sektor

Teknologi

32,6%

Industri

26,6%

Syklisk konsum

7,7%

Helse

7,4%

Finans

6,5%

Kommunikasjon

5,7%

Eiendom

5,2%

Materialer

3,8%

Forsyning

2,5%

Defensivt konsum

2,1%

Region

Nord-Amerika

57,3%

Europa

22,1%

Asia

15,9%

Latin-Amerika

3,0%

Afrika/Midt-Østen

1,8%

Beskrivelse

Storebrand Global Solutions er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World All Countries NR. For mer informasjon, se fondets prospekt.