Storebrand Indeks - Norge N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,20%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,10%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

5,4%

Siste 6 måneder:

10,3%

Hittil i år:

8,3%

Siste år:

16,8%

Siste 3 år (per år):

9,7%

Siste 5 år (per år):

9,9%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

3

ISIN:

NO0010817778

Forvaltningskapital:

13 675 463 010 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (16.05.2024):

1 637 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,2%

Aksjer:

99,8%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.08.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Equinor ASA

16,7%

DNB Bank ASA

11,0%

Mowi ASA

4,9%

Aker BP ASA

4,8%

Norsk Hydro ASA

4,4%

Telenor ASA

4,3%

Kongsberg Gruppen ASA

3,7%

Orkla ASA

3,3%

Yara International ASA

3,2%

SalMar ASA

2,9%

Sektor

Energi

29,5%

Finans

17,1%

Defensivt konsum

14,4%

Industri

14,3%

Kommunikasjon

9,8%

Materialer

8,9%

Teknologi

3,9%

Forsyning

0,7%

Syklisk konsum

0,5%

Eiendom

0,4%

Helse

0,4%

Region

Europa

97,6%

Nord-Amerika

1,9%

Asia

0,6%

Beskrivelse

Storebrand Indeks - Norge er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det norske aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Fondet har UCITS-status, og forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.