Storebrand Norge Fossilfri N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,00%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

4,0%

Siste 6 måneder:

14,5%

Hittil i år:

9,7%

Siste år:

14,7%

Siste 3 år (per år):

1,3%

Siste 5 år (per år):

8,7%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

NO0010817786

Forvaltningskapital:

2 378 139 268 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (24.05.2024):

1 215 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,5%

Aksjer:

96,5%

Annet:

0,0%

Startdato:

18.11.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

DNB Bank ASA

9,4%

Telenor ASA

6,9%

Mowi ASA

6,2%

SalMar ASA

4,7%

Schibsted ASA Class A

3,7%

Orkla ASA

3,6%

Storebrand ASA

3,5%

Borregaard ASA

3,3%

Bakkafrost P/F

3,2%

Adevinta ASA Class A

2,9%

Sektor

Defensivt konsum

24,9%

Finans

20,4%

Kommunikasjon

16,6%

Industri

15,9%

Materialer

10,9%

Teknologi

4,4%

Forsyning

3,6%

Syklisk konsum

2,0%

Eiendom

0,7%

Energi

0,4%

Helse

0,2%

Region

Europa

100,0%

Beskrivelse

Storebrand Norge Fossilfri (tidligere Storebrand Norge Pluss) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer på notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og har en diversifisert sektorsammensetning, men utelukker investeringer i energisektoren. Fondet avstår dermed fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje– og gassutvinning og annen relatert virksomhet. Fondet er UCITS.