Storebrand Vekst N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,00%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 24.05

Siste måned:

5,9%

Siste 6 måneder:

15,9%

Hittil i år:

14,7%

Siste år:

26,1%

Siste 3 år (per år):

3,5%

Siste 5 år (per år):

10,2%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

2

ISIN:

NO0010817828

Forvaltningskapital:

569 245 875 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (24.05.2024):

1 349 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

7,2%

Aksjer:

92,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.08.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Subsea 7 SA

9,3%

Aker BP ASA

7,8%

SalMar ASA

7,0%

Kongsberg Gruppen ASA

6,8%

Schibsted ASA Class A

5,1%

Bakkafrost P/F

4,5%

Nordic Semiconductor ASA

3,8%

Panoro Energy ASA

3,6%

DNO ASA

3,1%

Adevinta ASA Class A

2,9%

Sektor

Energi

31,2%

Teknologi

21,2%

Defensivt konsum

14,2%

Industri

11,7%

Kommunikasjon

10,5%

Forsyning

4,6%

Helse

3,3%

Finans

1,8%

Syklisk konsum

1,6%

Region

Europa

93,6%

Nord-Amerika

6,4%

Beskrivelse

Storebrand Vekst er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet vil normalt inneholde 30-40 små, mellomstore og store vekstselskaper. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer. En stor del av fondets investeringer kan ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall, særlig i perioder med store innløsninger. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.