Storebrand Verdi N

Fond

Risiko

Bærekraft

(1 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

1,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

1,00%

Plattformavgift:

0,25%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.04

Siste måned:

3,0%

Siste 6 måneder:

4,2%

Hittil i år:

3,3%

Siste år:

10,2%

Siste 3 år (per år):

13,1%

Siste 5 år (per år):

12,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010817836

Forvaltningskapital:

1 544 197 126 kr

Kategori:

Norge

NAV/Kurs (22.04.2024):

201 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

3,2%

Aksjer:

96,9%

Annet:

0,0%

Startdato:

19.03.2018

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Equinor ASA

19,8%

DNB Bank ASA

12,4%

Mowi ASA

7,7%

Telenor ASA

5,7%

Yara International ASA

4,2%

Norsk Hydro ASA

4,1%

Storebrand ASA

3,3%

Aker ASA Class A

3,3%

Orkla ASA

3,1%

Hafnia Ltd Ordinary Shares

2,8%

Sektor

Energi

26,0%

Finans

21,2%

Defensivt konsum

17,5%

Industri

15,6%

Materialer

12,5%

Kommunikasjon

5,9%

Forsyning

0,6%

Eiendom

0,5%

Syklisk konsum

0,3%

Region

Europa

94,4%

Nord-Amerika

5,1%

Asia

0,5%

Beskrivelse

Storebrand Verdi er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet vil normalt innehold 25-35 store, mellomstore og små verdiselskaper. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Fondet er et nasjonalt fond, og referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.