Storebrand Global Indeks N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,20%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,10%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 20.06

Siste måned:

-0,1%

Siste 6 måneder:

16,3%

Hittil i år:

16,0%

Siste år:

18,8%

Siste 3 år (per år):

15,0%

Siste 5 år (per år):

16,8%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

5

ISIN:

NO0010817851

Forvaltningskapital:

32 688 593 853 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (20.06.2024):

1 830 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,0%

Aksjer:

100,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.08.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Apple Inc

5,0%

Microsoft Corp

4,4%

Amazon.com Inc

2,4%

NVIDIA Corp

2,0%

Alphabet Inc Class A

1,4%

Meta Platforms Inc Class A

1,3%

Alphabet Inc Class C

1,2%

Tesla Inc

1,2%

Broadcom Inc

0,9%

Berkshire Hathaway Inc Class B

0,9%

Sektor

Teknologi

25,3%

Finans

15,3%

Helse

11,9%

Syklisk konsum

10,2%

Industri

9,9%

Kommunikasjon

8,0%

Defensivt konsum

6,5%

Energi

4,4%

Materialer

3,8%

Forsyning

2,7%

Eiendom

2,2%

Region

Nord-Amerika

73,4%

Europa

17,6%

Asia

8,8%

Latin-Amerika

0,1%

Afrika/Midt-Østen

0,1%

Beskrivelse

Storebrand Global Indeks er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, MSCI World NR. Relativ volatilitet vil normalt være inntil 1,5 prosent. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Fondet har UCITS status, og forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.