Storebrand Global Indeks Valutasikret N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,25%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,15%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 22.04

Siste måned:

-3,7%

Siste 6 måneder:

18,1%

Hittil i år:

5,6%

Siste år:

18,7%

Siste 3 år (per år):

6,5%

Siste 5 år (per år):

9,0%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010817877

Forvaltningskapital:

3 559 601 980 kr

Kategori:

Aksjer, Øvrige

NAV/Kurs (22.04.2024):

1 675 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,7%

Aksjer:

99,2%

Annet:

0,1%

Startdato:

08.05.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Storebrand Global Indeks B

99,5%

Sektor

Teknologi

25,3%

Finans

14,9%

Helse

12,1%

Syklisk konsum

10,9%

Industri

10,1%

Kommunikasjon

7,7%

Defensivt konsum

6,5%

Energi

4,3%

Materialer

3,6%

Forsyning

2,4%

Eiendom

2,3%

Region

Nord-Amerika

73,4%

Europa

17,2%

Asia

9,1%

Afrika/Midt-Østen

0,1%

Latin-Amerika

0,1%

Beskrivelse

Storebrand Global Indeks Valutasikret er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Indeks og de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.