Storebrand Indeks - Alle Markeder N

Fond

Risiko

Bærekraft

(2 av 3)

🌳

🌳

🌳

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,20%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,10%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

3,2%

Siste 6 måneder:

15,5%

Hittil i år:

16,0%

Siste år:

25,0%

Siste 3 år (per år):

16,2%

Siste 5 år (per år):

16,3%

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

4

ISIN:

NO0010817893

Forvaltningskapital:

11 571 670 097 kr

Kategori:

Globale, Store selskaper, Blanding

NAV/Kurs (16.05.2024):

2 320 kr

Obligasjoner:

0,0%

Kontanter:

0,4%

Aksjer:

99,6%

Annet:

0,1%

Startdato:

10.07.2018

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Microsoft Corp

4,2%

Apple Inc

4,1%

NVIDIA Corp

2,8%

Amazon.com Inc

2,4%

Meta Platforms Inc Class A

1,6%

Alphabet Inc Class A

1,2%

Alphabet Inc Class C

1,1%

Eli Lilly and Co

0,9%

Berkshire Hathaway Inc Class B

0,9%

Broadcom Inc

0,8%

Sektor

Teknologi

25,3%

Finans

15,2%

Helse

11,3%

Syklisk konsum

11,0%

Industri

10,1%

Kommunikasjon

7,9%

Defensivt konsum

6,5%

Energi

4,4%

Materialer

4,0%

Forsyning

2,4%

Eiendom

2,1%

Region

Nord-Amerika

66,4%

Asia

16,3%

Europa

15,8%

Latin-Amerika

1,1%

Afrika/Midt-Østen

0,4%

Beskrivelse

Storebrand Indeks – Alle Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børser globalt, inkludert fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet har UCITS-status og referanseindeksen er MSCI All Countries NR. Derivater og utlån kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.