Storebrand Kort Kreditt IG N

1.05%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Storebrand Kort Kreditt IG er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover tremåneders norsk statssertifikatindeks. Fondet er et aktivt forvaltet norsk pengemarkedsfond med lav renterisiko og moderat kredittrisiko. Inntil 10 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av finansinstitusjoner. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Enkelte av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Gjennomsnittlig rentebinding vil være inntil 12 måneder. Referanseindeksen representerer ikke fondets risikoprofil og mandat fullt ut fordi fondet investerer i renteinstrumenter fra private og offentlige virksomheter. Fondets svingninger i avkastning (risiko) vil normalt være høyere enn for referanseindeksen, og forventet avkastning er også høyere enn referanseindeksen.

Avkastning

Siste 30 dager

0.08%

Siste 6 måneder

0.44%

Hittil i år

1.05%

Siste år

1.28%

Pris

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

89.31%

Kontanter

10.28%

Annet

0.41%

Selskaper med størst posisjon

 • Eiendomsspar AS 18/23 FRN
  2.62%
 • Norsk Hydro ASA 20/23 FRN
  2.47%
 • Steen & Strøm AS 16/23 FRN
  2.34%
 • LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK
  2.31%
 • Norwegian Property ASA 17/22 FRN
  2.30%
 • Schibsted ASA 17/23 FRN
  2.27%
 • Thon Holding AS 17/22 FRN
  2.12%
 • Danske Bank A/S 20/24 FRN C
  2.11%
 • Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN
  2.05%
 • OBOS BBL 19/22 FRN
  1.93%