Storebrand Kort Kreditt IG N

Fond

Risiko

Bærekraft

- (ingen info)

Detaljer

Pris

Totalpris (det du betaler årlig):

0,30%

Prisdetaljer

Pris for fondet:

0,20%

Plattformavgift:

0,10%

Vis priser med rabatt for Akademikerne Pluss eller Tekna

Avkastning

Avkastning pr. 16.05

Siste måned:

0,5%

Siste 6 måneder:

3,5%

Hittil i år:

2,5%

Siste år:

6,5%

Siste 3 år (per år):

3,3%

Siste 5 år (per år):

-

Nøkkelinfo

Morningstar-rating:

-

ISIN:

NO0010817984

Forvaltningskapital:

8 692 483 891 kr

Kategori:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner

NAV/Kurs (16.05.2024):

1 013 kr

Obligasjoner:

106,2%

Kontanter:

-6,2%

Aksjer:

0,0%

Annet:

0,0%

Startdato:

28.08.2020

Fordeling

Selskap

10 største eierandeler

Bank Norwegian ASA 5.82%

2,9%

Sparebanken Vest 5.66%

2,1%

Nykredit Realkredit A/S 5.97%

2,0%

Brage Finans As 5.59%

2,0%

Entra ASA 5.57%

1,9%

Norwegian Property ASA 2.67%

1,8%

Pareto Bank ASA 5.63%

1,7%

Scania CV AB 7.71%

1,7%

OBOS Banken AS 6.03%

1,6%

Askim & Spydeberg Sparebank 5.47%

1,4%

Beskrivelse

Storebrand Kort Kreditt IG er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i norske rentepapirer med lav renterisiko og moderat kredittrisiko. Inntil 10 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av finansinstitusjoner. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkelt investering er BBB- på investeringstidspunktet. Enkelte av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Gjennomsnittlig rentebinding vil være inntil 12 måneder. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser.