Storebrand Kort Kreditt IG N

2.03%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Storebrand Kort Kreditt IG er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i norske rentepapirer med lav renterisiko og moderat kredittrisiko. Inntil 10 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av finansinstitusjoner. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkelt investering er BBB- på investeringstidspunktet. Enkelte av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Gjennomsnittlig rentebinding vil være inntil 12 måneder. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser.

Avkastning pr. 31.05

Inneværende måned

0.27%

Siste 6 måneder

2.60%

Hittil i år

2.03%

Siste år

3.11%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

120.00%

Selskaper med størst posisjon

 • Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN
  3.57%
 • Nordax Bank AB 21/24 FRN
  2.16%
 • Vasakronan AB 17/24 2,50%
  1.99%
 • Sydbank A/S 20/24 FRN C
  1.80%
 • Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR
  1.71%
 • Felleskjøpet Agri 4,43% CERT 181 060723
  1.63%
 • Scania CV 20/25 FRN NOK
  1.59%
 • OBOS BBL 18/23 FRN
  1.59%
 • Brage Finans AS 20/24 FRN
  1.49%
 • Norwegian Property ASA 17/24 FRN
  1.40%