Storebrand Kort Kreditt IG N

0.11%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Storebrand Kort Kreditt IG er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover tremåneders norsk statssertifikatindeks. Fondet er et aktivt forvaltet norsk pengemarkedsfond med lav renterisiko og moderat kredittrisiko. Inntil 10 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av finansinstitusjoner. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Enkelte av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Gjennomsnittlig rentebinding vil være inntil 12 måneder.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.08%

Siste 6 måneder

0.15%

Hittil i år

0.11%

Siste år

0.58%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

1 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

90.13%

Kontanter

8.87%

Annet

1.01%

Selskaper med størst posisjon

 • Eiendomsspar AS 18/23 FRN
  2.89%
 • Norsk Hydro ASA 20/23 FRN
  2.84%
 • LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK
  2.78%
 • Steen & Strøm AS 16/23 FRN
  2.30%
 • Norwegian Property ASA 17/22 FRN
  2.21%
 • Schibsted ASA 17/23 FRN
  2.18%
 • Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13
  2.15%
 • Danske Bank A/S 20/24 FRN C
  2.03%
 • Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN
  1.97%
 • OBOS BBL 18/23 FRN
  1.87%