Storebrand Kort Kreditt IG N

3.84%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type fond

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Storebrand Kort Kreditt IG er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i norske rentepapirer med lav renterisiko og moderat kredittrisiko. Inntil 10 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av finansinstitusjoner. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkelt investering er BBB- på investeringstidspunktet. Enkelte av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Gjennomsnittlig rentebinding vil være inntil 12 måneder. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser.

Avkastning

Siste måned

0.55%

Siste 6 måneder

2.71%

Hittil i år

3.84%

Siste år

5.06%

Siste 3 år (Per år)

2.18%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

121.50%

Selskaper med størst posisjon

 • Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN
  3.35%
 • NOBA Bank Group AB 21/24 FRN
  2.01%
 • Vasakronan AB 17/24 2,50%
  1.88%
 • Danske Bank A/S 19/24 FRN
  1.85%
 • Scania CV 20/25 FRN NOK
  1.49%
 • LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07
  1.42%
 • Spb Vest 22/25 FRN
  1.31%
 • Norwegian Property ASA 17/24 FRN
  1.29%
 • Rikshem AB 17/24 2,60%
  1.24%
 • Entra ASA 19/25 FRN
  1.22%