Storebrand Kort Kreditt IG N

0.54%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Storebrand Kort Kreditt IG er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet er aktivt forvaltet og investerer hovedsakelig i norske rentepapirer med lav renterisiko og moderat kredittrisiko. Inntil 10 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av finansinstitusjoner. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkelt investering er BBB- på investeringstidspunktet. Enkelte av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Gjennomsnittlig rentebinding vil være inntil 12 måneder. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser.

Avkastning

Siste 30 dager

0.55%

Siste 6 måneder

1.87%

Hittil i år

0.54%

Siste år

1.59%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.20%

Plattformavgift

0.10%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.30%

Nøkkelinformasjon

Risiko

2 av 7

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Ja

Obligasjoner

141.10%

Selskaper med størst posisjon

 • Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN
  3.30%
 • Eiendomsspar AS 18/23 FRN
  2.59%
 • Norsk Hydro ASA 20/23 FRN
  2.29%
 • Steen & Strøm AS 16/23 FRN
  2.04%
 • Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13
  1.91%
 • Sydbank A/S 20/24 FRN C
  1.89%
 • Nordax Bank AB 21/24 FRN
  1.84%
 • Danske Bank A/S 20/24 FRN C
  1.81%
 • Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR
  1.80%
 • OBOS BBL 18/23 FRN
  1.66%